Time kulturskule

Om aktiviteten

Time kulturskule - levande kunst- og kulturopplæring. Kulturskulen har tilbod om undervisning innan ulike kunstnariske fag: Musikk og Skulekorps, Dans/Ballett, Drama/Teater, Visuelle kunstfag og Skapande skriving. Alder 0 - 19 år. Alle barn og unge busett i Time kommune kan søkje om plass. Kulturskulen er eit lokalt ressurssenter for kunst- og kulturfag med aktive prosjekt og produksjonar retta mot til grunnskule, barnehage, eldreinstitusjonane og frivillige organisasjonar i kommunen.

Nyttig informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Enkle danseklede/sko jazzdans og ballett.
Elevar på instrumentopplæring må ha eige instrument.
Kulturskulen har utleige av fiolin, fløyte, klarinett, saksofon, kornett og ev gitar liten str.
Kulturskulen retteleiar ved ev. innkjøp av eige instrument.
Skulekorpsa låner ut instrument inkl. i medlemsavgift.

Beskrivelse av faste kostnader:

Kr 3400 per skuleår. Det er kun ein gjeldende felles sats for elevkontontingent, denne gjeld for alle fagtilbod og er å rekne som ein slags medlemskontingent.

Ekstra kostnader som kan forekomme:

Elevkontingent pr år kr. 3630,- Betaling i to rater à kr. 1815,-
Materialutgift kunstfag pr år kr. 650,- Betaling i to rater à kr. 325,-
Leige av instrument pr år kr. 800,- Betaling i to rater à kr. 400,-
Det eksisterar særleg ordning for ev. tildeling av friplass.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Dans, drama, kunst, håndverk, foto, musikk, korps, kor

Passer for aldersgruppe:

Baby, barn, unge

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner, Litt erfaren, Erfaren

Sist oppdatert 7. juli 2023

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Hopp rett ned til innholdet