Klepp kunstforening

Om aktiviteten

Klepp Kunstforening er ein ideell medlemsorganisasjon stifta i 1985 etter initiativ frå kulturstyret i Klepp kommune. Årsmøtet er det øverste organet i organisasjonen. Alle som ynskjer kan vera medlem. Foreninga har til føremål å vekkja sans for god kunst. Foreninga skal arrangera utstillingar og tilstellingar, og nytta seg av anerkjende kunstnarar og kunsthåndverkarar, særskilt dei lokale. Me har som mål å arrangere fire utstillinger i året, to om våren og to om hausten. Vårt faste utstillingslokale er i Folgehuset på Haugabakken, nær Klepp Kyrkje. Opningstidene er vanlegvis to helger i tillegg til opningskvelden, der kunstnaren er til stades.

Nyttig informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Beskrivelse av faste kostnader:

Utstillinger er åpne for alle - gratis
Medlemskontingen kr 250 pr år

Kan tilrettelegges for:

    Type aktivitet:

    Kunst, håndverk, foto

    Passer for aldersgruppe:

    Eldre, unge, voksne

Sist oppdatert 24. januar 2024

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Hopp rett ned til innholdet